นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 Surprise กับผลการประเมิน engagement

Ico48

ตนเองก็เชื่อในเรื่องอายุงาน กับความผูกพันธ์กับองค์กรและความตั้งใจในการทำงานครับ

 

แล้วถ้ายิ่งเด็กใหม่ แล้วตั้งใจ ตื่นตัวกับการทำงาน ชนิดที่ว่าแรงดี แรงไม่ตก ไม่หย่อนตีนปลาย  แบบนี้ยิ่งน่าสนับสนุน เพราะเค้าจะมีความรักองค์กร ห่วงใยหน่วยงาน และคิดถึงลูกค้าเสมอเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ

 

แต่ความทุ่มเทของคนแต่ละช่วงวัยอาจต่างกัน คนเพิ่งจบ คนหนุ่มสาว คนมีลูกอ่อน และคนลูกโตกันหมดแล้ว คงมีเป้าหมายและแผนในชีวิตที่แปลเปลี่ยนไปได้ทุกๆ ปี แต่ความผูกพันธ์องค์กรจะประคับประคองให้คนที่ทำงาน อยู่ และทำงานให้ดีไปได้ตลอดรอดฝั่ง...คิดว่างั้นครับ

 

"ใจสั่งมา"