นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 จำหน่ายกล้าปาล์มน้ำมันพันธุ์ ทรัพย์ ม.อ.1

Ico48

พื้นที่ 9 ไร่ ปลูกไร่ละ 22 ต้น ประมาณ 198 ต้น ๆ ละ 120 บาท แต่ซื้อเผื่อ ๆ ไปบ้างนะคะ สำหรับสถานที่ที่รับกล้าปาล์มหากอยู่ จ.สุราษฎร์ฯ ที่ใกล้ที่สุด คือ สถานีวิจัยท่าเชียด ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง โทร. 08 6292 5637 หากประสงค์จะจองแจ้งที่้เบอร์ 0 7421 2849 การวางมัดจำให้วางในวงเงิน 20% ของจำนวนเงินทั้งหมด ผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี ปาล์มทรัพย์ ม.อ. 1 เลขที่บัญชี 5654633352 และหากโอนแล้วรบกวนโทร.กลับมาแจ้งที่

0 7421 2849 นะคะ