นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ทีมเจ้จัดให้

Ico48

บันทึกเดี่ยว ๆ รู้สึกว่า เหงา หงอย มาเป็นทีม อบอุ่น มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมาย เย้ เย้

เนื้อหาเต็ม: ทีมเจ้จัดให้