นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ทีมเจ้จัดให้

Ico48

"เจ้" เก่งจังค่ะ กลยุทธยอดเยี่ยม ยกนิ้วให้เลย

เนื้อหาเต็ม: ทีมเจ้จัดให้