นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ภาษีที่อยู่อาศัยทำให้ต้นทุนชีวิตเพิ่ม

Ico48

เด็ดดอกไม้ ดวงดาวทุกดวงกระเทือน

ลดต้นทุนการมีชีวิตอยู่ เพื่อความยั่งยืนของชีวิต

ใกล้ทุกข์เห็นธรรมค่ะ

ยาดมเอง