นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ผักสวนครัว ตอนที่ 3

Ico48

เฮ ได้ซื้อแล้ว รออยู่ครับ

เนื้อหาเต็ม: ผักสวนครัว ตอนที่ 3