นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ผักสวนครัว ตอนที่ 3

Ico48
Baby (Recent Activities)
19 March 2015 16:09
#102328

อุดหนุนดอกกระหล่ำแล้วค่ะ ผักสวนครัวเพื่อน้อง ๆ เด็กทรัพยฯ ของเรา

เนื้อหาเต็ม: ผักสวนครัว ตอนที่ 3