นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ทัศนศึกษาเกาหลี

Ico48

สวยมาก เป็นประเทศที่อยากจะไปเที่ยวอีก ในครั้ง 2

เนื้อหาเต็ม: ทัศนศึกษาเกาหลี