นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เวทีนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ

Ico48

อาจารย์เสื้อเหลืองพูดถูกครับ เรื่องแบบนี้ หากมีเนื้อหาด้วย จะได้ยิ่งเกิดประโยชน์ต่อผู้อื่น แต่อาจต้องให้เจ้าของมาเขียนบันทึกเอง น่าจะเขียนได้สนุกเหมือนนำเสนอ รออ่านนะครับ

 

เอิ้ก เอิ้ก

 

"ใจสั่งมา"