นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 จิงจูฉ่าย

Ico48

เคยรู้มาก่อนครับ คิดว่าเป็นขึ้นฉ่ายมาตลอด

 

เอิ้ก เอิ้ก

 

"ใจสั่งมา"

เนื้อหาเต็ม: จิงจูฉ่าย