นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 สวัสดีปีใหม่ สวัสดี Share.psu

Ico48
สวัสดีปีใหม่ทุกท่านค่ะ
ขอบคุณ อาจารย์ "คนธรรมดา" ที่ช่วยแก้ไขคำผิด
ขอบคุณค่ะ