นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 4 ข้อดีของการเขียนเรื่องตนเอง

Ico48

นำใช้ แล้วตามไปอ่านนะคะ "เทศกาลเดือน 6"

ขอบคุณค่ะ

เจริญธรรม สำนึกดี

ยาดมเอง