นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ทวนสอบ Piston pipette ด้วยตนเอง

Ico48

ขอบคุณครับ สำหรับความรู้ใหม่เช้าวันนี้ รบกวนขอทราบเรื่องค่าที่ยอมรับได้ด้วยได้มั้ยครับ ว่าเท่าไหร่ถือว่าผ่าน เท่าไหร่ไม่ผ่าน

 

"ใจสั่งมา"