นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 CHNS/O - Chapter 23 : Decreasing Nitrogen blank values

Ico48

อธิบายเห็นภาพเลยครับ อ่านรอบเดียวก็เคีลยร์เลย ขนาดไม่เคยใช้เครื่องมือ ก็ยังเข้าใจได้โดยง่าย

 

เอิ้ก เอิ้ก

 

"ใจสั่งมา"

เนื้อหาเต็ม: CHNS/O - Chapter 23 : Decreasing Nitrogen blank values