นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 สงกรานต์ ม.อ. สืบสานประเพณี สร้างความรักความผูกพัน ม.อ.กับชุมชน

Ico48

รูปสวยงาม สื่ออารมณ์ และเล่าเรื่องราวได้ดีครับ...แต่หาท้าวแชร์ ไม่เจอ ไปแอบอยู่ตรงไหน

"ใจสั่งมา"