นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ขอทานกับร้านซาลาเปา

Ico48

ถูกใจครับ โดยเฉพาะประโยคท้ายสรุปเรื่องราว จะจดจำเอาไว้ครับ

"ใจสั่งมา"