นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เก็บมาฝาก108ปัญหาเกี่ยวกับพัสดุ...กรรมการเปิดซองสอบราคา

Ico48
นภาพรรณ สายน้ำเย็น [IP: 113.53.242.57]
30 เมษายน 2558 13:09
#102913

การจัดซื้อวัสดุโครงการย่อย 4 โครงการ วัสดุแต่ละโครงการและแต่ละรายการเป็นวัสดุคนละประเภท และแต่ละโครงการย่อย งบประมาณไม่ถึง 1 แสนบาท รวมเป็นโครงการใหญ่เกิน 1 แสนบาท จะจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการโดยวิธีตกลงราคาได้หรือไม่ โดยจัดซื้อจากร้านค้าที่แตกต่างกัน