นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ความรัก กับ การมีชีวิตคู่ (ตอนที่ 2)

Ico48

ฝากให้ ผอ.บรรจง อ่านด้วยนะคะ

ตอนที่ 3 ที่ 4 ที่ 5 มีอีกค่ะ