นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 สัมภาษณ์บุคลากรดีเด่นคณะฯ (กลุ่มที่ 2) ประจำปี 2557

Ico48
  • ขอแสดงความยินดีกับพี่ตุ๋ยด้วยค่ะ
  • ได้ร่วมทำงานกับพี่ตุ๋ยซึ่งเป็นคณะกรรมการ 5ส และกิจกรรมBig Cleaning Day จะคอยให้คำแนะนำ ช่วยเหลือเป็นอย่างดีค่ะ