นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ไปดูฟาร์มไก่ไข่...สไตล์ญี่ปุ่น

Ico48
wae-if farah [IP: 49.49.166.225]
22 มิถุนายน 2558 21:12
#103257

ขอเบอร์ติดต่อกับฟาร์มหนองธงหน่อยค่ะ สนใจจะเปนตัวแทนจำหน่ายค่ะ