นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ใช้งานเน็ตไม่ได้...สาเหตุที่น่าตื่นเต้น

Ico48

No one is always right and no one is always wrong. Don't be angry at anyone as you may one day need forgiveness for your wrong doing.

คิดเล่นๆเป็นภาษาอังกฤษดูค่ะ