นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 วิธีใช้ชีวิตให้มีความสุข

Ico48

แต่เราควรต้องประเมินจุดด้อยของตัวเองบ้าง และปรับแก้ มิฉะนั้นเราก็อาจจะกลายเป็นคนหลงตัวเองหรือมีego สูงได้ครับ