นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ได้เวลาคิดกลยุทธ์ใหม่กันแล้ว

Ico48

Apple ที่สามารถเห็นแนวโน้มในอนาคตได้อย่างแม่นยำราวกับนั่งไทม์แมทชินแอบดูเหตุการณ์ล่วงหน้าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ Bandwidth, Processing Power (การประมวลผล) และ High-capacity Storage (หน่วยเก็บข้อมูลความจำสูง) แล้วสร้าง iPod, iTunes, iPhone and iPad ขึ้นมาได้ก่อนจ้าวอื่น

 

อย่างที่คุณ not ว่าครับ ว่าเฟ้อฝัน...

 

เหมือนอย่างที่สตีฟ จ๊อบ บิลเกต แอบเปิ้ล ไมโครซอฟ และเฟสบุคมีมาแล้ว

 

ไม่เฟ้อฝัน คงไม่มีวันสำเร็จ...

 

เอิ้ก เอิ้ก

 

"ใจสั่งมา"