นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ผลการประมินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจของสำนักงานเลขานุการคณะฯ" (2)

Ico48

1. ควรให้เวลาพักผ่อนบ้าง ไม่ควรเน้นวิชาการมากเกินไป เพราะจะทำให้รู้สึกว่าหนักเกินไป

 

แปลว่าคณะนี้เค้าทำงานหนักกันจริงๆ

 

7. อาหารมีปริมาณน้อยไป

 

เป็นข้อเสนอแนะที่จริงใจมากครับ แบบว่าคนมันหิวอ่ะ

 

น่ารักครับ คนคณะนี้

 

เอิ้ก เอิ้ก

 

"ใจสั่งมา"