นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 หัวหอมมมมมมม ประโยชน์ของหัวหอมมมมมมม!!

Ico48

หัวหอม และหอมแดงเป็นพืชผักที่นนิยมกินน้อยกว่าอย่างอื่น โดยเฉพาะแบบสด มักะเขี่ยทิ้งกันประจำ

 

เอิ้ก เอิ้ก

 

"ใจสั่งมา"