นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ถึงเวลาที่จอดรถมีที่กันแดด

Ico48

การสื่อสารแบบนี้ทำให้เราคนนอกได้ตระหนักไปด้วยนะคะ ว่างานที่เราเห็นนั้นกว่าจะออกมาเป็นรูปร่างสะดวกสบายแบบที่เราเห็นนั้นต้องมีการเตรียมการและรายละเอียดเพียบจริงๆ