นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การฟังกับการพูด

Ico48
ยาดม (Recent Activities)
02 July 2015 14:49
#103343

การอ่านครั้งนี้ก็ช่วยให้ได้อะไรใหม่ๆเช่นกันค่ะ เมื่ออ่านข้อความนี้ซ้ำๆ แม้จะเป็นประโยคเดิม ก็ช่วยให้เชื่อมโยงกับความจริงแห่งตน เจอ "ความเป็นอมตะ" ที่เชิญชวนให้ได้ทำเพื่อจะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆจากการฟัง พัฒนาไปสู่ความสำรวม ระวัง กาย วาจา ใจ ในที่สุด พยายามกันต่อไป

เจริญธรรม สำนึกดี (สำนึกของความไม่ประมาท)

ด้วยความขอบคุณค่ะ

ยาดมเอง

เนื้อหาเต็ม: การฟังกับการพูด