นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 มรดกอันมีค่าจากท่านผู้จากไป

Ico48
ทาวน์ถ้ำ [IP: 180.183.24.15]
04 กรกฎาคม 2558 00:25
#103358

R.I.P.