นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ได้เวลาคิดกลยุทธ์ใหม่กันแล้ว

Ico48

อ่านบทสนทนาในความเห็นแล้วบอกได้ว่า ตัวหนังสือแสดงบุคลิกของผู้เขียนได้ชัดเจนทั้งคู่เลยค่ะ smiley