นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 มรดกอันมีค่าจากท่านผู้จากไป

Ico48

ขอไว้อาลัย อาจารย์ไผ่ ด้วยคนครับ

ก็เป็นบุคลากร ม.อ. ระดับตำนานอีกท่านหนึ่ง ที่ได้ฝากผลงานไว้มากมายครับ