นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 โครงการวิจัยด้านยางพารา

Ico48

ยังอยากเห็นงานวิจัยปลายน้ำ ของยางพารา ที่ ม.อ. น่าจะเป็นหัวหอกได้ ..ครับ รอฟังข่าวอยู่นะ