นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ย่านเมืองเก่าสงขลา (2) : สุกี้นครใน

Ico48

มีโอกาสจะไปชิมครับ บันทึกไว้ก่อน

พิกัด GPS

7.194688°,100.589643°