นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ย้อนอดีตผ่านแชร์ PSU.ตอนที่ 2

Ico48

ขอบคุณ คุณลุงเปือน มาเรื่อย ๆ

ชอบอ่านเรื่องราวแต่หนหลัง

เราเด็กรุ่นใหม่ จะได้รู้ถึงความลำบาก

ยากเย็น ของคนรุ่นเก่าก่อน

กว่าจะเดินทางมาถึงซึ่งวันนี้ได้