นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 10 รูปแบบการสร้างนวัตกรรมของ SEC: Service & Channel

Ico48

ขอเพิ่มเติมค่ะ เรายังมีบริการ One Stop Service ด้วยค่ะ นั่นคือหากมีรายการทดสอบใดที่เรายังไม่ได้มีบริการ เรายังส่งต่อให้และรับผลการทดสอบให้อีกด้วย