นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ผ่านพ้นไปแล้วกับท่านพระมหาสมปอง

Ico48

สาธุค่ะ เห็น ภาพทางไลน์ ไม่คุ้นบรรยากาศห้อง ฉลองห้องใหม่ด้วยธรรม เตรียมรับเข้าพรรษากันเลยนะคะ

ขอบคุณที่ทำให้ทราบความจริงว่าเป็นตึกใหม่ วจก.

รับธรรมะ

เจริญธรรม เจริญสุขค่ะ

ยาดมเอง