นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เหลือลูกพลับให้นกสาริกาบ้าง

Ico48
Our Shangri-La (Recent Activities)
06 August 2015 20:04
#103607

เหลือลูกพลับให้ผมบ้างก็ได้นะท่าน

 

ซื้อกินเอง

 

แพงเหลือเกิน

 

อิอิอิ

 

เราเอง