นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: เอาไปวัด ๘

Ico48

น้า เราว่าเรากลับไปเรียนอีกรอบกว่า

เพราะน้าจัดการรูปแบบไว้เรียบร้อยแล้ว

แล้วคนรับ ??? เรื่องนี้เขาจะไม่ขอบคุณน้าเหอ 5555