นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 งานสัมมนายางฯ กับตลาดโก้งโค้ง

Ico48

555 ท่านหางบมาให้

ตอนนี้รอแค่ท่านหาลูกค้าให้ด้วย อิอิอิ

หมายถึงตัวอย่าง

เพื่อเตรียมคน เตรียมเครื่อง