นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 วันละตัวบ่งชี้ (ตัวที่ 13)

Ico48

ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณอาจารย์ทีดึงเอา blog ผมไปไว้ในแพลนเน็ต mywork ของอาจารย์ด้วยครับ

ผมว่าข้อ 4 มันแปลก ๆในทางปฏิบัติอยู่บ้างนะครับ

"มีระบบส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพสูงให้มีโอกาส

ประสบความสำเร็จและก้าวหน้าในอาชีพอย่างรวดเร็ว

ตามสายงาน"

เช่น ถ้าเราบอกว่าสนับสนุนให้บุคลากรทำวิจัย เพื่อจะได้ขอตำแหน่งชำนาญการได้ จะถือว่ามีระบบส่งเสริมหรือยัง เพราะการไปกำหนดว่าคนหนึ่งคนใดเป็นผู้มีศักยภาพสูงและ

สนับสนุนเป็นพิเศษอาจเป็นไปไม่ได้น่ะครับ