นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 GC จุด flame ไม่ติด

Ico48

555 อ่นใหม่น้าเราแต่งเรี่องราวใหม่แล้วครับ

ส่วนตัวจุดแก๊สที่น้าส่งมา ระบบเดิม ของเครื่อง GC

แต่เก่าก่อนเขาก็ใช้งานแบบนี้ครับ ในเด็กรุ่นใหม่ไม่รู้เรื่องแล้วครับ

เนื้อหาเต็ม: GC จุด flame ไม่ติด