นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ระบบสื่อสารแบบรวมเป็นหนึ่งเดียว (Unified Communication System)

Ico48

ขอบคุณสมาชิกชมรมโอเพนซอร์สฯ ทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมด้วยครับ ทั้งนี้ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า Elastix จะเป็นระบบหลักทางด้าน Unified Communication ที่มหาวิทยาลัยเลือกใช้งาน