นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด

Ico48
นายประยุทธ ไชยชาติ [IP: 27.55.6.50]
04 ตุลาคม 2558 19:18
#103963

อยากเข้าร่วมโครงการเออรี่ปี2559 ไม่ทราบว่ามีหรือเปล่าครับ