นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ทับซ้อนไม่ทับซ้อน...

Ico48

ลูกค้าคนละกลุ่มกันก็คงไม่ทับซ้อนนะครับ

เนื้อหาเต็ม: ทับซ้อนไม่ทับซ้อน...