นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 สามัคคี นี้แหละล้ำเลิศ

Ico48

บรรยากาศเป็นใจ...ฝนตกพรำๆ

การ Workshop ที่ง่ายๆ ไม่เครียด แต่จริงจัง

แต่มาม่าผ้ดก็ใช้ได้น๊ะ :)