นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 Zotero ฉบับไอ้หนุ่มหมัดเมา ๓: ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป

Ico48

คนเดียวใช้อุปกรณ์ร่วม 20 ชิ้น น่าสนใจตรงผู้ผลิตอุปกรณ์ด้วยนะครับ เขาผลิตให้ตรงกับความต้องการของนักดนตรีได้อย่างไร

รวมทั้ง Zotero ที่ตรงกับความต้องการของนักวิจัยด้วย