นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 จงเรียนให้ทำเป็น อย่าเรียนแค่ทำได้

Ico48

ยังร่วมกันสร้างและพัฒนาคน คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้ มีปัญญา รู้จักการเป็นผู้ให้ แบ่งปัน ด้วยมิตรไมตรี ให้เต็มแผ่นดินกันเถิดค่ะ

" เงินทองเป็นของมายา ข้าวปลาเป็นของจริง"

การเชื่อมประสาน สมดุลใหม่ของจิตวิญญาณเกษตร(การเคารพดูแลทรัพยากรธรรมชาติ) จิตวิญญาณธุรกิจการค้า (กำไรสูงสุด) ก่อนที่ทรัพยากรจากธรรมชาติไม่มีให้ดูแล

ด้วยความขอบคุณ

เจริญธรรม สำนึกดี

ยาดมเอง