นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ให้ "ใจ" มันพาไป

Ico48

หนีเที่ยวไปดู กระเบือน้ำ 555

นั่งกันเนื่อยแล้วท้าวเหอ เวลาเดินช้าจริง ๆ

เนื้อหาเต็ม: ให้ "ใจ" มันพาไป