นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การเคารพธงชาติและเพลงชาติ

Ico48

ฮา...เรียนมาสำนักเดียวกับอาจารย์ค่ะ ว่าถ้าอยู่ในร่มไม่ต้องยืนตรง แต่สำหรับตัวเองสิ่งที่ทำอัตโนมัติเมื่อได้ยินเพลงชาติ คือสงบนิ่งและร้องในใจไปด้วยทุกโอกาสที่ทำได้