นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ข้อควรพึงระวังกับการใช้งานเครื่องทำน้ำอุ่น

Ico48

บ้านผมมีเครื่องทำน้ำอุ่น ไม่กล้าติดตั้งอยู่ในลัง

แต่ไม่ได้กลัวไฟซ๊อต แต่กลัวค่าไฟ 555