นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 "21 ตุลาคม" ร่วมรำลึกในวันก่อตั้งคณะทรัพยากรธรรมชาติ

Ico48

ร่วมแสดงความยินดีกับประชาคมทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ. ด้วยค่ะ

21 ต.ค เป็นวันพยาบาลแห่งชาติด้วยค่ะ

จริงใจ ไมตรี

ยาดมเองจร้า